tidskrift

Anmendelser

Vladimir Kotsjenov dr.philos og professor ved Det eurasiske internasjonale universitet i Kasakhstan

Det er per i dag ikke mulig å forestille seg russisk presse i utlandet uten det fine bidraget som er tidsskriftet ”Landsmann”: ””Landsmann” kan man allerede med full rett kalle for et ensyklopedi for det kulturelle liv på det eurasiske kontinentet. Mange av de materialene som blir publisert i dette fine tidsskriftet var nesten en åpenbaring selv for dem som regner seg for å være eksperter innen internasjonal kulturvitenskap” ”Tatjana Dahle er en journalist med et godt og solid rykte i det internasjonale russiskspråklige miljøet. Hun er en aktiv deltaker på alle WARP-kongressene. Tatjana Dahle og hennes team demonstrerer gang på gang den viktige rollen som kulturen spiller i livet til mennesker og folket, kulturens konsoliderende potensial”.